Правна информация

Информация съгласно § 5 TMG

Epoxee Ltd
Младост 2, бл. 215
1799 София
България

Представлявано от:

Васил Димов, Радослав Ангелов

За контакти:
Телефон: +49 176 842843
Електронна поща: sales@epoxee.de

Разрешаване на спорове в ЕС

Европейската комисия предоставя платформа за онлайн решаване на спорове (ОС): https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Адресът на електронната ни поща можете да намерите в отпечатъка по-горе.

Разрешаване на потребителски спорове/универсален арбитражен съвет
Ние не желаем и не сме длъжни да участваме в процедури за разрешаване на спорове пред потребителски арбитражен съвет.